Wznowienia granic

Geodeci

Wznowienie granic zatartych lub przesuniętych polega na odszukaniu i wyraźnym wskazaniu dokładnej linii działowej pomiędzy działkami. Usługa bardzo często dotyczy terenów, które w wyniku niewłaściwego, długotrwałego użytkowania nie posiadają jasno określonej granicy, a właściciele nie mają możliwości zweryfikowania stanu faktycznego gruntów.

W ramach działalności naszego biura podejmujemy się wznowienia granic działki w przypadku, gdy istniejące znaki zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. Do przeprowadzenia procedury nie jest wymagane uczestnictwo żadnych organów administracyjnych. Sama czynność wznowienia znaków granicznych to procedura techniczna, a granice wskazane w dokumentach nie ulegają zmianie. Geodeta jedynie przekazuje informacje na temat ich rzeczywistego przebiegu. Wyznaczenie takich punktów to doskonałe zabezpieczenie pozwalające jasno określić linię, która dokładnie określa miejsce, w którym kończą się poszczególne posesje.

Co jest niezbędne do wznowienia granic działki?

Geodeta przygotowując opracowanie niezbędne do wznowienia granic, musi zapoznać się z licznymi informacjami odnośnie nieruchomości. Podstawowym elementem niezbędnym przy wznawianiu granic działki jest dokumentacja potwierdzająca stan prawny i własność nieruchomości, której dotyczy procedura wznowienia. Niezwykle ważne są również opracowania zawierające informacje na temat umiejscowienia dotychczasowych punktów podziału. Dodatkowo geodeta zapoznaje się z informacjami dostarczonymi przez Klienta lub strony sporu.

Należy pamiętać, że wznowienie granic nieruchomości powinno zostać ogłoszone stronom przynajmniej na 7 dni od terminu wykonania, a brak stawiennictwa nie powoduje zatrzymania czynności.