Geodezja - Usługi geodezyjne Beata Mitura - Lubartów

Nasza firma geodezyjna świadczy pełen zakres usług z zakresu geodezji i kartografii. Oferujemy m.in. geodezyjną obsługę inwestycji, wykonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, wznowienia granic, scalenia gruntów czy tworzenie map do celów projektowych.

Jako doświadczeni geodeci świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne dla Klientów indywidualnych, instytucjonalnych i biznesowych. Współpracujemy z biurami projektowymi i firmami budowlanymi. Wykonujemy pomiary na terenie powiatu lubartowskiego, puławskiego, ryckiego, łęczyńskiego i parczewskiego, jednak w razie konieczności jesteśmy w stanie dojechać w każdy zakątek województwa lubelskiego i ościennych. Zapraszamy do nawiązania współpracy!

Mapy z rzutami działek

Mapy do celów
projektowych

Zajmujemy się tworzeniem map do celów projektowych dla przyszłych inwestorów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, a także do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego (np. planu zagospodarowania działki).

Geodezyjna
obsługa inwestycji

Zapewniamy geodezyjna obsługa inwestycji, ściśle dostosowaną do potrzeb Klienta. Nadzorujemy realizacje inwestycji budowlanych (mieszkalnych, ogólnych, przemysłowych), komunikacyjnych oraz konstrukcji inżynieryjnych.

Geodeci z planem placu
Domki na mapie

Scalenia
gruntów

Świadczymy usługi z zakresu scalania gruntów, wykonywane na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Wydzielamy nowe działki ewidencyjne i dokonujemy korekty przebiegu granic w stosunku do pierwotnego podziału.

Podziały i rozgraniczenia
nieruchomości

Świadczymy usługi z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości. Określamy nową konfigurację geodezyjną działek wchodzącą w skład gruntu. Ponadto zajmujemy się ustalaniem przebiegu granic, gdy nie są one oczywiste.

Osiedle obok pól
Piny wbite w mapę

Wznowienia
granic

Zajmujemy się wznawianiem przebiegu granic. Wskazujemy położenie przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z dokumentacji geodezyjnej posiadającej moc dowodową.

Geodezja 
fachowo, rzetelnie i co do milimetra