Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodeci na placu budowy

Oferujemy geodezyjną obsługę inwestycji realizowanych przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa oraz instytucje. Podejmujemy się obsługi każdego rodzaju inwestycji, od jednorodzinnych budynków mieszkalnych, przez budownictwo wielorodzinne po obiekty budownictwa przemysłowego, komunikacyjnego czy inżynieryjnego.

Oferujemy wykonanie wszelkich prac związanych z etapem wstępny budowy oraz z realizacją samej inwestycji. Podejmujemy się wszystkich prac geodezyjnych i kartograficznych podczas realizacji przedsięwzięcia. Zajmujemy się m.in tworzeniem map do celów projektowych, tyczeniem budynków, obsługą geodezyjną budowy oraz inwentaryzacją powykonawczą. Ponadto zapewniamy kontrolę prawidłowości wykonywanych prac w trakcie budowy – opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego.

Kompleksowa obsługa geodezyjna podczas inwestycji budowlanych

Wiemy, jak ważnej jest sprawne i terminowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy. Cenimy czas naszych Klientów, dlatego zlecając nam kompleksową, geodezyjną obsługę inwestycji niezwłocznie przystępujemy do wykonania prac terenowych. Ponadto występujemy w imieniu inwestora przed urzędami w celu wnioskowania o udostepnienie dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na prowadzenie konkretnych prac.

Posiadamy niezbędne uprawnienia, które pozwalają na sporządzanie pism respektowanych przez urzędy właściwe do wydawania pozwoleń lub zgód. Zapewniamy rzetelne podejście i fachowe wsparcie. Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszym biurem!