Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Słup graniczny

Geodezyjny podział nieruchomości gruntowej polega na określeniu nowej konfiguracji geodezyjnej działek wchodzących w skład danej nieruchomości. W ramach usług naszego biura zajmujemy się podziałami działek rolnych, rekreacyjnych i budowlanych. Zajmujemy się również rozgraniczeniami działek prowadzącymi do ustalenia przebiegu granic poszczególnych nieruchomości.

Współpracujemy z Klientami prywatnymi, biznesowymi i instytucjonalnymi. Przeprowadzamy podział terenów, które mają jednego lub kilku współwłaścicieli. Zajmujemy się pomiarami i podziałem obszarów przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, kompleksów budynków i wielu innych obiektów. Na Państwa zlecenie sporządzamy operaty techniczne zawierające:

  • mapę wskazującą kolorem czerwonym planowane granice budynku lub gruntu,
  • protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
  • wykaz ewentualnych zmian gruntowych.

Ustalenie przebiegu granic nowych nieruchomości

Proces podziału nieruchomości przebiega wieloetapowo i może zostać przeprowadzony tylko przez wykwalifikowanego geodetę. Decydując się na współpracę z naszym biurem, uzyskują Państwo pomoc w skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz wsparcie podczas procedury administracyjnej – od zgłoszenia prac, aż do uzyskania właściwego wpisu w księdze wieczystej.

Geodeci pracujący w naszym biurze to doświadczeni eksperci, którzy poza wykształceniem kierunkowym z zakresu geodezji, potrafią również rozmawiać ze wszystkimi stronami zainteresowanymi podziałem. Zapewniamy, że nawet w problematycznych sytuacjach, pomożemy Państwu wypracować zadowalający kompromis. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszych usług i wsparcia, służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem.